head_banner
El negoci de Retek consta de tres plataformes: motors, fosa a pressió i fabricació CNC i cablejat amb tres llocs de fabricació.Els motors Retek es subministren per a ventiladors residencials, ventilacions, vaixells, avions, instal·lacions mèdiques, instal·lacions de laboratori, camions i altres màquines d'automoció.Arnès de cables Retek aplicat a instal·lacions mèdiques, automòbils i electrodomèstics.

D91127

  • Motor DC raspallat robust-D91127

    Motor DC raspallat robust-D91127

    Els motors de corrent continu raspallats ofereixen avantatges com la rendibilitat, la fiabilitat i la idoneïtat per a entorns operatius extrems.Un gran benefici que proporcionen és la seva alta relació de parell a inèrcia.Això fa que molts motors de corrent continu raspallats siguin adequats per a aplicacions que requereixen alts nivells de parell a baixes velocitats.

    Aquest motor de corrent continu raspallat de la sèrie D92 (dia. 92 mm) s'aplica per a circumstàncies de treball rígides en aplicacions comercials i industrials, com ara màquines de llançament de tennis, rectificadores de precisió, màquines d'automòbil, etc.